ProKolej

07paź 2016

W sali konferencyjnej „Imperium” Fundacja Pro Kolej zorganizowała wczoraj całodzienną konferencję branżową „Kolej 4.0 – otwarte ramy działania” skierowaną do podmiotów sektora kolejowego oraz osób zainteresowanych przemysłem, logistyką, gospodarką. Ze względu na zróżnicowane pochodzenie prelegentów i uczestników konferencja prowadzona była w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.