Trzecie wezwanie Akcjonariuszy

Centrum Giełdowe S.A. wzywa po raz trzeci akcjonariuszy do złożenia akcji

Pełna treść wezwania do pobrania – PDF