Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy

Centrum Giełdowe S.A. wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy do złożenia akcji
Pełna treść wezwania do pobrania – PDF