Ogłoszenia

22.10.2019 r.

Przetarg na najem powierzchni gastronomicznej

Centrum Giełdowe S.A., jako współwłaściciel kompleksu biurowo-usługowego „Centrum Giełdowe” w Warszawie przy ulicy Książęcej 4 i zarządca nieruchomości, uprzejmie informuje o rozpoczynającej się w najbliższym czasie procedurze postępowania ofertowego, w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji, na najem powierzchni gastronomicznej zlokalizowanej w tym obiekcie, będącym siedzibą wielu renomowanych podmiotów zaufania publicznego, między innymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Do podmiotów, które wyrażą zainteresowanie udziałem w ww. postępowaniu ofertowym, Spółka skieruje zaproszenie oraz prześle dokument określający warunki wzięcia udziału w postępowaniu.
Prowadzenie działalności gastronomicznej w kompleksie „Centrum Giełdowe”, zgodnie z wolą jego właścicieli, zostanie powierzone w I kwartale 2020 roku zewnętrznemu operatorowi na zasadach komercyjnych. Pragniemy, by był to podmiot odznaczający się wysokim profesjonalizmem i dużym doświadczeniem w prowadzeniu działalności gastronomicznej. Zależy nam na najwyższej jakości świadczonych przez niego usług, a także na stworzeniu przyjaznej atmosfery dla użytkowników i gości obiektu.
W przypadku zainteresowania udziałem w ww. postępowaniu, uprzejmie prosimy o przesłanie, w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku, pisemnej informacji wraz z danymi właściwego adresata, do którego powinno zostać skierowane zaproszenie.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Spółki: tel. 537 70 05, cg@cgsa.com.pl.

Materiały do pobrania

Skontaktuj się

Centrum Giełdowe S.A.

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

22 537 70 10

22 537 70 05

cg@cgsa.com.pl