Ogłoszenia

29.03.2019 r.

Przetarg

Centrum Giełdowe S.A. w Warszawie ogłasza postępowanie ofertowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej zadania:
Projekt wymiany oświetlenia ewakuacyjnego w kompleksie „Centrum Giełdowe”
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia określająca szczegóły, warunki i zasady postępowania ofertowego, dostępne są w biurze Spółki przy ul. Książęcej 4 w Warszawie.
Termin składania ofert upływa w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.00.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Spółki,
tel. 22 537 70 11, e-mail cg@cgsa.com.pl lub osobiście w godzinach 9.00-15.00 pod adresem:
Centrum Giełdowe S.A. , ul. Książęca 4,00-498 Warszawa (wejście do budynku od strony ul. Książęcej)

6.03.2019 r.

Przetarg

Centrum Giełdowe S.A. w Warszawie ogłasza postępowanie ofertowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczącej zadania:
Remont łazienek w Kompleksie „Centrum Giełdowe”
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia określająca szczegóły, warunki i zasady postępowania ofertowego, dostępne są w biurze Spółki przy ul. Książęcej 4 w Warszawie.
Termin składania ofert upływa w dniu 3 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.00.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Spółki,
tel. 22 537 70 11, e-mail cg@cgsa.com.pl lub osobiście w godzinach 9.00-15.00 pod adresem:
Centrum Giełdowe S.A. , ul. Książęca 4,00-498 Warszawa (wejście do budynku od strony ul. Książęcej)

4.03.2019 r.

Przetarg

Centrum Giełdowe S.A. w Warszawie ogłasza postępowanie ofertowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy zadania:
Wymiana Kontroli Dostępu w Kompleksie „Centrum Giełdowe”
Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Centrum Giełdowe S.A. ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. 22 537 70 10 lub 22 537 70 24, e-mail cg@cgsa.com.pl
Termin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godzinie 12.00.

Skontaktuj się

Centrum Giełdowe S.A.

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

22 537 70 10

22 537 70 05

cg@cgsa.com.pl

 
© 2015 Centrum Giełdowe S.A. All rights reserved.
 
www.cgsa.com.pl