Ogłoszenia

21.08.2019 r.

Przetarg

Centrum Giełdowe S.A. w Warszawie ogłasza postępowanie ofertowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy zadania:
Wykonanie wymiany szaf klimatyzacyjnych w pomieszczeniach technicznych i centrali tefonicznej w budynku Centrum Giełdowego.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) określająca szczegóły, warunki i zasady postępowania ofertowego, dostępna jest w biurze Spółki.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Spółki,
tel. 22 537 70 05, e-mail cg@cgsa.com.pl lub osobiście w godzinach 9.00-15.00 pod adresem:
Centrum Giełdowe S.A. , ul. Książęca 4,00-498 Warszawa (wejście do budynku od strony ul. Książęcej)
Termin składania ofert upływa w dniu 13 września 2019 r. o godzinie 14.00.

5.08.2019 r.

Przetarg

Centrum Giełdowe S.A. w Warszawie ogłasza postępowanie ofertowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy zadania:
Wykonanie robót instalacyjnych w zakresie modernizacji systemu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Centrum Giełdowego.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) określająca szczegóły, warunki i zasady postępowania ofertowego, dostępna jest w biurze Spółki.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Spółki,
tel. 22 537 70 05, e-mail cg@cgsa.com.pl lub osobiście w godzinach 9.00-15.00 pod adresem:
Centrum Giełdowe S.A. , ul. Książęca 4,00-498 Warszawa (wejście do budynku od strony ul. Książęcej)
Termin składania ofert upływa w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godzinie 14.00.

Skontaktuj się

Centrum Giełdowe S.A.

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

22 537 70 10

22 537 70 05

cg@cgsa.com.pl