Centrum Giełdowe S.A.

"Giełda naszych marzeń"

O "Centrum Giełdowym"

Misją spółki Centrum Giełdowe S.A. jest zapewnienie niezawodnego funkcjonowania Kompleksu "Centrum Giełdowe".

Kompleks, którym zarządza Spółka, jest siedzibą najważniejszych podmiotów polskiego rynku finansowego – Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Tę prestiżową lokalizację wybrały renomowane kancelarie, instytucje finansowe, firmy i podmioty związane z rynkiem kapitałowym.

Przedmiotem działalności Spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi oraz dzierżawionymi, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne oraz kupno i sprzedaż nieruchomości we własnym zakresie.

W budynku odbywają się najważniejsze dla polskiej gospodarki wydarzenia i konferencje, z udziałem członków rodzin królewskich, głów państw, przedstawicieli rządów i managerów największych firm.

W holu głównym i w galerii prezentowane są dzieła sztuki.

Rada Nadzorcza

Edyta Jastrzębska
Filip Nowaczyński
Sławomir Panasiuk
Paweł Waliński
Renata Wanat

Zarząd

Piotr Koziarski - Prezes Zarządu
Ireneusz Kiljan - Wiceprezes Zarządu

Akcjonariusze

 

Centrum Bankowo – Finansowe „Nowy Świat” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie.

Specjalizuje się w wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. Spółka prowadzi ponadto działalność w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji.

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie

Przedmiot odpowiedzialny za prowadzenie rozrachunku transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu (ASO), jak również prowadzenie centralnego depozytu papierów wartościowych. KDPW S.A. realizuje również szereg usług dla emitentów, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję i podział akcji, realizację prawa poboru.
Oferta Centrum Giełdowego Zapoznaj się z ofertą
Skontaktuj się

Centrum Giełdowe S.A.

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

22 537 70 05

cg@cgsa.com.pl

 
© 2020 Centrum Giełdowe S.A. All rights reserved.
 
www.cgsa.com.pl